As habilidades musicais do compositor Franz Liszt foron notadas polos seus pais xa desde a infancia. O destino do famoso compositor está indisolublemente ligado á música. As composicións de Liszt non se poden confundir coas obras doutros compositores daquela época. As creacións musicais de Ferenc son orixinais e únicas. Están cheos de innovación e novas ideas de xenio musical. Este é un dos representantes máis brillantes do xénero […]

Se falamos de romanticismo na música, non se pode deixar de mencionar o nome de Franz Schubert. O mestre do Perú posúe 600 composicións vocais. Hoxe, o nome do compositor está asociado coa canción "Ave María" ("A terceira canción de Ellen"). Schubert non aspiraba a unha vida luxosa. Podería permitir vivir nun nivel completamente diferente, pero perseguiu obxectivos espirituais. Entón el […]

Johannes Brahms é un compositor, músico e director xenial. É interesante que críticos e contemporáneos considerasen ao mestre un innovador e ao mesmo tempo un tradicionalista. As súas composicións tiñan unha estrutura similar ás obras de Bach e Beethoven. Algúns dixeron que o traballo de Brahms é académico. Pero non podes discutir unha cousa con certeza: Johannes fixo un […]