Igor Stravinsky é un recoñecido compositor e director. Entrou na lista de figuras significativas da arte mundial. Ademais, é un dos máis destacados representantes do modernismo. O modernismo é un fenómeno cultural que se pode caracterizar pola aparición de novas tendencias. O concepto de modernismo é a destrución das ideas establecidas, así como das ideas tradicionais. Infancia e mocidade O famoso compositor […]